När du ber bredvid imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/160-161)

al-Bukhârî sade:

57 – Kapitel om att den ledde ska stå jämsides med imamen och till höger om honom

697 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Hakam: Jag hörde Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

En natt övernattade jag hos min moster och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru Maymûnah bint al-Hârith. Det var hennes natt och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos henne. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Ishâ’ kom han hem och bad fyra Raka´ât. Därefter sov han. Sedan vaknade han och sade: ”Den lille gossen sover” eller liknande. Därefter reste han sig upp och likaså reste jag mig upp och ställde mig till vänster om honom varpå han tog mig till sin högra sida. Han bad fem Raka´ât och sedan två Raka´ât. Därefter sov han så att jag kunde höra honom snarka. Efter det gick han ut och bad.”

Detta är Sunnah. Om imamen och den ledde ber tillsammans, ställer sig den ledde till höger om imamen och imamen till vänster om den ledde. Därtill ska de stå jämsides i den bemärkelse att imamen inte står lite längre fram än den ledde. Även om vissa lärde rekommenderar att imamen står lite längre fram än den ledde, så går deras rekommendation mot beviset. Alltså är deras rekommendation avslagen och inte alls rekommenderad. När imamen och den ledde ber bredvid varandra, ska de stå jämsides bredvid varandra.