När du är inne i Ahl-ul-Bid´as lokaler

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, s. 516

Imamat är en ärad och högaktad position. Således ska inte den trotsige syndaren erhålla det. Inte heller ska innovatören, vars innovation inte är otro, erhålla det. Om du kan fjärma honom, gör du det. Om du kan gå till en annan plats eller till en annan moské som präglas av Sunnah, gör du det. Om du kan bygga en egen moské, gör du det. Men om du befarar prövningar ifall han fjärmas, är bönen fortfarande giltig bakom honom. Det vill säga så länge inte hans synd eller innovation är otro. Ty Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De kommer att be med er. Om de gör rätt, är det till er fördel, och om de gör fel, är det till er fördel och till deras nackdel.”1

Be sedan efter honom. Godkänn inte hans handling. Människorna ska veta att du inte godkänner hans firande av Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag, hans agg mot Sunnah eller hans synder och oförskämdheter. De ska veta att du fördömer honom för allt sådant.

1al-Bukhârî (694) och Ahmad (8497).