När dogmen inte studeras ingående

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 23-26

Många muslimska monoteister som verkligen dyrkar Allâh allena och inte ägnar någon dyrkan åt någon annan än Allâh (´azza wa djall) står helt tomma inför korrekta dogmer som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Många av dessa monoteister stöter på dogmatiska Qur’ân-verser och hadîther som fulländar tron på Allâh (´azza wa djall) utan att lägga märke till deras budskap. Av erfarenhet vet jag att monoteistiska Salafiyyûn betror att Allâh (´azza wa djall) har rest Sig över tronen utan tolkning och föreställning. Men skulle någon av dagens Mu´tazilah, Djahmiyyah, Mâturîdiyyah eller Ashâ´irah ge dem ett tvivel utifrån en vers bokstavstrogna skildring där ingendera begriper tvivlet, blir de förvirrade inom sin dogm och far långt vilse. Hur kommer det sig? Jo, de har inte studerat den korrekta dogmen från alla håll som klargörs i Qur’ânen och Sunnah. När dagens Mu´tazilî citerar Qur’ânen:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ

Kan ni vara säkra på att Han, som är (فِي) himlen, inte låter jorden uppsluka er?”1

anklagar han oss för att säga detsamma och att vi därmed har satt Allâh i (فِي) en skapad himmel. Här är ett tvivel planterat. Det jag vill säga här är att monoteismens dogm och allt vad den innebär är dessvärre inte klar för många som tror på Salafs dogm, än mindre för alla andra som Ashâ´irah, Mâturîdiyyah och Djahmiyyah. Jag vill visa att sakfrågan inte är så enkel som vissa kallare målar upp den i dag…

Det räcker inte att en muslim betror en vers som:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

och en hadîth som:

Benåda dem som är (فِي) jorden så kommer Han som är (فِي) himlen att benåda er.”3

utan att veta att prepositionen (فِي) betyder ”ovanför” (عَلَى). Det finns många bevis för det, däribland den nyligen citerade hadîthen. Frasen ”Benåda dem som är (فِي) jorden…” betyder inte att man ska benåda maskarna och krypen i jorden, utan människorna och djuren ovanpå jorden. Det stämmer överens med den andra fasen ”… så kommer Han som är (فِي) himlen att benåda er.” Det vill säga ovanför himlen. Denna detaljering måste folk som besvarar detta kalla ha kunskap om.

167:16

220:5

3al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))