När din fader blir som ´Umar

Sindî al-Baghdâdî sade:

”Abû ´Abdillâh blev frågad om hur lång tid könsorganen och naglarna kan vara orakade respektive oklippta. Han sade: ”40 dagar, baserat på hadîthen i ämnet. Jag har även fått reda på att al-Awzâ´î sade: ”För kvinnan är det 15 dagar och för mannen är det 20 dagar.” Mustaschen skall dock klippas varje fredag. Annars ser man vild ut.”

Sindî sade:

”En man sade till Abû ´Abdillâh: ”Min fader befaller mig att skilja mig från min hustru.” Han sade: ”Skilj dig inte från henne.” Mannen sade: ”Befallde inte ´Umar sin son att skilja sig från sin hustru?” Han sade: ”Du kan göra det när din fader är som ´Umar (radhiya Allâhu ´anh).”

Sindî sade:

”Jag såg hur en man reste sig upp och gav sin plats till Abû ´Abdillâh. Han vägrade att sätta sig och sade till honom: ”Gå tillbaka till din plats.” Mannen satte sig på sin plats och Abû ´Abdillâh framför honom.”