När din fader är som ´Umar bin al-Khattâb

Imâm Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526)

Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/455-456)

Sindî al-Baghdâdî sade:

”En man sade till Abû ´Abdillâh: ”Min fader befaller mig att skilja mig från min hustru.” Han sade: ”Skilj dig inte från henne.” Mannen sade: ”Befallde inte ´Umar sin son att skilja sig från sin hustru?” Han sade: ”Du kan göra det när din fader är som ´Umar (radhiya Allâhu ´anh).”