När det inte går att ta bort smutsen från den tappade matbiten

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er äter mat och hans matbit faller ned, skall han ta bort det tvetydiga från den och äta upp den utan att lämna den till Djävulen.”1

Vad skall jag göra om jag inte kan ta bort smutsen från matbiten?

Svar: Om du inte kan ta bort smutsen som har blandats med matbiten, finns det inget att göra åt saken. Men se till att lägga matbiten på en ren plats utav respekt till gåvan.

1at-Tirmidhî (1862).