När det blir jobbigt kommer innovationer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (30)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Jag såg Abûl-Wafâ’ bin ´Aqîl skriva ett fint avsnitt som jag kommer att citera ordagrant:

Då plikterna blev för svåra för ignoranterna och lekmännen, avvek de från föreskriftens riktlinjer till förmån för högaktning av egentillverkade riktlinjer som de tyckte var enkla att efterleva, ty de var inte länge under någons order.”1

När de tyckte att föreskriftens påbud och plikter blev för jobbiga, vände de sig till innovationer. Följaktligen innoverade de egna saker som de tyckte om istället för föreskriftens domar. De tyckte att de var enkla att efterleva eftersom det var de själva som hade uppfunnit dem. De behövde därmed inte vara underordnade någon annans order, det vill säga Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) order.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/143-144).