När det blåser starka vindar

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib wa Râfi´-ul-Kalim at-Tayyib, s. 317

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Vinden är en nåd från Allâh. Den kommer med nåd och den kommer med straff. När ni ser den ska ni inte förtala den. Be Allâh om det goda i den och sök skydd hos Allâh mot det onda i den.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd.

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga i samband med storm:

اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خَيْرَها و خَيْرَ ما فيها و خَيْرَ ما أُرْسِلَت بِهِ وأعوذُ بِكَ مِن شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُرْسِلَت بِهِ

”Allâh! Jag ber Dig om dess godhet, det goda i den och det goda som den har sänts med. Och jag söker skydd hos Dig mot dess ondska, det onda i den och det onda som den har sänts med.”2

Rapporterad av Muslim.

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“När profeten såg skingrade moln i horisonten, lämnade han det han gjorde, inklusive åkallan, och sade:

اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig mot dess ondska.”

Om det började regna sade han:

اللَّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً

”Ett bekvämt regn, Allâh!”3

Rapporterad av Abû Dâwûd.

1Abû Dâwûd (5097), Ibn Mâdjah (3727), Ahmad (3/65) och an-Nasâ’î i “´Amal-ul-Yawm wal-Laylah” (931-932). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib” (126).

2Muslim (899).

3Abû Dâwûd (5099), Ibn Mâdjah (3889), Ahmad (8/364) och an-Nasâ’î i “´Amal-ul-Yawm wal-Laylah” (914-915). Berättarkedjan är autentisk enligt Muslims villkor enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib” (128).