När de ser en person kalla till Tawhîd

Från Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb till de muslimer som nås av detta brev…

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

Och vad angår dem som vill tvista om Allâh efter det att Han har bejakats, får de se sina argument underkända inför sin Herre och de skall drabbas av vrede och ett strängt straff.”1

Ty Allâh sände Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att skilja på sanning och osanning. Allt religiöst som människorna var i behov av klargjorde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till fullo. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog inte förrän han lämnade över människorna på en klarhet vars natt är lika klar som dess dag.

När du vet det skall du veta att dessa är djävlar och upproriska människor som tvistar om Allâh efter det att Han har bejakats. Då de ser en person lära människorna det som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dem av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och det som han förbjöd dem, som att tro på skapade rättfärdiga män och andra, börjar de debattera, föra folket bakom ljuset och säga: ”Hur kan ni göra Takfîr på muslimer? Hur kan ni förtala döda?” Deras agenda är att trosbekännelsens betydelse inte skall klargöras. De vill dölja att dogmen om att rättfärdiga människor besitter gagn och skada och att de tillägnas åkallan är otro och uteslutande ur religionen. Således säger människorna till dem: ”Ni var okunniga förr. Varför befallde ni inte oss det?”

Jag kan tala för mig själv. Jag svär vid Allâh att när jag sökte kunskap trodde folk som kände mig att jag var kunnig. Då visste jag inte vad trosbekännelsen betydde. Jag visste inte vad islam var innan Allâh begåvade mig och mina lärare med denna godhet. Ingen av dem visste. De lärde till opponenten som hävdar att de visste vad trosbekännelsen betydde eller vad islam var förr, ljuger, hittar på, svindlar människorna och hyllar sig för något obefintligt. Poängen är att detta sades av ´Abdullâh bin ´Îsâ, som oss veterligen är den kunnigaste och ädlaste i Nadjd, kunnigare än de lärde till opponenten och andra. Härmed tar ni del av hans ord – om Allâh vill.

Se därför till att frukta Allâh. Var inte högmodiga inför er Herre och er profet. Lova Honom (subhânah) som har begåvat er och underlättat för er folk som lär er er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion. Var inte som:

الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

… dem som har bytt bort Allâh välgärningar mot otro och dragit sitt folk med sig ned i förintelsens boning, helvetet, vars eld de skall få smaka? I sanning en fasansfull boning!”2

När ni vet detta skall ni veta att trosbekännelsen består av dementi och bekräftelse. Å ena sidan bekräftas all sorts dyrkan åt Allâh. Å andra sidan dementeras all sorts dyrkan från profeter, rättfärdiga och andra. Gudomlighet betyder alltså inte att ingen annan än Allâh skapar, försörjer, ordnar, ger liv, ger död och så vidare. De otrogna som bestreds av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade ju det. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

Säg: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”Allâh.” Och du skall säga: ”Skall ni då inte frukta?”3

Tänk till, Allâhs slavar, om vad Allâh nämner om de otrogna. De bekräftade allt det omnämnda. Deras avguderi låg i att de åkallade profeter och rättfärdiga, avlade eder i deras namn, litade till dem och bad dem föra dem närmare Allâh. Allâh sade om dem:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”4

142:16

214:28-29

310:31

439:3