När de ickearabiska slavarna tar över predikningarna

Hâfidh Abû ´Alî underrättade oss: Abû ´Abdir-Rahmân Muhammad bin ´Abdillâh al-Bayrûtî underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin Matar bin al-´Alâ’ berättade för oss: Muhammad bin Yûsuf bin Bashîr al-Qurashî berättade för mig: al-Walîd bin Muhammad al-Muwaqqirî berättade för mig att han hörde Muhammad bin Muslim bin Shihâb az-Zuhrî säga:

“Jag kom en dag till ´Abdul-Malik bin Marwân. Han sade till mig: “Var har du varit, Zuhrî?” Jag sade: “I Makkah.” Han sade: ”Vem lät du leda människorna däri?” Jag sade: “´Atâ’ bin Abî Rabâh.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?” Jag sade: “Han är en tjänare.” Han sade: “Vad leder han dem med?” Jag sade: “Med kunskap och rapporteringar.” Han sade: “Det är just ett sådant folk som skall styra.”

Därefter sade han:

“Vem leder jemeniterna?” Jag sade: “Tâwûs bin Kaysân.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?”  Jag sade: “Han är en tjänare.” Han sade: “Vad leder han dem med?” Jag sade: “Med samma sak som ´Atâ’ styr.” Han sade: “Så skall det vara.”

Därefter sade han:

“Vem leder egyptierna?” Jag sade: “Yazîd bin Abî Habîb.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?”  Jag sade: “Han är en tjänare.”

Därefter sade han:

“Vem leder levantierna?” Jag sade: “Makhûl.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?”  Jag sade: “Han är en tjänare. Han är en svart slav som en kvinna från Hudhayl har frigivit.”

Därefter sade han:

“Vem leder människorna på andra sidan av floderna (Djazîrah)?” Jag sade: “Maymûn bin Mahrân.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?”  Jag sade: “Han är en tjänare.”

Därefter sade han:

“Vem leder Khurâsân-borna?” Jag sade: “adh-Dhahhâk bin Muzâhim.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?”  Jag sade: “Han är en tjänare.”

Därefter sade han:

“Vem leder Basrah-borna?” Jag sade: “al-Hasan bin Abîl-Hasan.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?”  Jag sade: “Han är en tjänare.”

Därefter sade han:

“Ve dig! Vem leder Kûfah-borna?” Jag sade: “Ibrâhîm an-Nakha´î.” Han sade: “Är han arab eller en tjänare?”  Jag sade: “Han är en tjänare.”

Då sade han:

“Ve dig, Zuhrî. Du har underlättat det för mig. Jag svär vid Allâh att tjänarna en dag kommer att leda araberna på så sätt att de predikar från predikstolarna medan araberna sitter under dem och lyssnar.” Då sade jag:

“Du Troendes ledare! Detta är Allâhs religion; den som tar hand om den kommer att styra och den som blir av med den kommer att falla.”