När de frågar dig om Maryams graviditet…

Fråga: Jag är imam i en moské och det händer att vissa i moskén frågar mig om Maryams (´alayhâs-salâm) graviditet med ´Îsâ (´alayhis-salâm) och i fall hon blev gravid…

Svar: Säg till dem att istället fråga dig om bönens villkor och tvagningens domar och de tvagningsbrytande faktorerna. Lämna frågor om Maryam och ´Îsâ. Ni har inte kommit dithän än. Bana inte vägen för dem för liknande frågor. Om de frågar dig om ´Îsâ frågar du dem om hur många villkor bönen har och betydelsen av trosbekännelsen. Fråga om sådant.