När Daws avgudar Dhûl-Khilsah

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (18/26-27)

Apokalypsen äger inte rum förrän Daws avgudar Dhûl-Khilsah

Muslim sade:

2906 – Muhammad bin Râfi´ och ´Abd bin Humayd berättade för mig: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar underrättade oss, från az-Zuhrî, från Ibn-ul-Musayyab, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Apokalypsen kommer inte att äga rum förrän Daws-kvinnornas stjärtar skakar runt Dhûl-Khilsah.”1

Det vill säga att de skakar till följd av deras varvning runt Dhûl-Khilsah. Med andra ord kommer de att häda och återvända till idoldyrkan och högaktning av dem. De säger att Dhûl-Khilsah är en staty i Daws2.

1al-Bukhârî (7116) och Muslim (2906).

2Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Daws är en stam i områdena Ghâmid och Zahrân i söder. Detta hände för inte så längesedan innan det här landet utropades. Det fanns folk som dyrkade den här statyn och gick runt den och det kommer att hända igen.” (Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 82)