När bryts fastan om man är i ett rum utan fönster?

Publicerad: 2011-08-01
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/113)

 

Om en person är i ett rum utan fönster och anar starkt att solen har gått ned, skall han då bryta fastan?

Om det finns något samband som han går efter, handlar han utmed det. Om han anar starkt att solen har gått ned, bryter han fastan. Det kanske inte finns något samband. Han tycker kanske bara att dagen går långsamt och utdraget. Han kan bli riktigt hungrig och till följd därav tycka att det går långsamt. Men om det är så att han har en vana, som att exempelvis veta att han läser ut fem delar (Adjzâ’) ur Qur’ânen från ´Asr till dess att solen går ned, får han bryta fastan baserat på starka aningar.