När börjar tiden för ´Îd-bönen?

Fråga: När börjar tiden för ´Îd-bönen?

Svar: Tiden för ´Îd-bönen börjar från och med en kvart efter soluppgången till att solen står i medianen. Det är emellertid rekommenderat att påskynda Adhhâ-bönen och sinka Fitr-bönen. Det har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Adhhâ-bönen cirka en kvart efter soluppgången och Fitr-bönen cirka en halvtimme efter soluppgången1. I samband med Fitr-bönen behöver folk mer tid på sig för att kunna betala Zakât-ul-Fitr. Under ´Îd-ul-Adhha är det föreskrivet att påskynda slakten, något endast är möjligt om bönen bes så fort tiden är inne.

1Se ”Talkhîs-ul-Habîr” (1/83) av Ibn Hadjar (rahimahullâh).