När börjar respektive slutar en resa?

Fråga: När börjar respektive slutar en resa?

Svar: Den börjar så fort man lämnar sin hemort och slutar så fort man återvänder till sin hemort. Så om en person ska resa från ´Unayzah börjar resedomarna gälla så fort han lämnar stadens bebyggelse. Med det sagt får flygresenären slå ihop och korta bönerna redan på flygplatsen, ty den ligger utanför staden. Det får han emellertid inte gör om flygplatsen ligger inne i staden. Inte heller får han i så fall bryta fastan i Ramadhân.