När börjar kvälls-adhkâr?

Fråga: När börjar kvälls-adhkâr? Stämmer det att de börjar efter att solen har lämnat medianen?

Svar: Ja. De börjar från och med att solen lämnar medianen. Oavsett om man läser sina böner efter att solen lämnat medianen, efter ´Asr, efter Maghrib eller efter ´Ishâ’, så har man läst dem på kvällen.