När blir personen som inte styr med islam otrogen?

Fråga: Blir man otrogen om man styr med något annat än med det som Allâh har uppenbarat eller måste man först anse det vara lovligt?

Svar: De lärda har detaljerat svaret. Om han anser det vara lovligt och säger att det är okej, är han otrogen som har fallit i större otro. Ett annat fall är att han anser att mänskliga lagar är jämlika med Allâhs lag och att det är upp till honom vad han vill styra med. Även han är otrogen. Han tror inte på Allâh (´azza wa djall).

Skulle han däremot döma med något annat än det som Allâh har uppenbarat samtidigt som han anser det vara obligatoriskt att döma med det som Allâh har uppenbarat och att det inte är tillåtet att döma med något annat, men gör det på grund av världsliga ändamål, anställning eller drift, är han vilsen. Detta är mindre otro. I vilket fall som helst är det otro. Det kan vara större och mindre beroende på personens tillstånd.