När blir frun makens avgud?

Fråga: Vad anser ni om detta utlåtande:

”Om du lyder din hustru inom en synd så har du dyrkat henne vid sidan av Allâh och tagit henne till en staty.”?

Svar: Ja. Att lyda skapelsen inom det som innebär olydnad mot Skaparen är en typ av dyrkan. Detta kallas för avguderi inom lydnaden. Det är dock inte större avguderi som tar ut en person ur religionen. Det är dock en typ av avguderi. Se till att inte lyda någon inom det som innebär olydnad mot Allâh, oavsett om det handlar om hustrun eller någon annan. Allâh säger:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُو

”Men om ni gör dem till viljes har ni helt visst blivit avgudadyrkare.”1

Detta är avguderi inom lydnaden.

1 6:121