När blir en person för hård i religionen?

Fråga: När anses en person vara för hård i islam?

Svar: När han överskrider plikten på så sätt att han är för hård mot sig själv. Exempel på det är att han fastar alltid, ber hela nätterna, låter bli att gifta sig utav dyrkan. Detta är det förbjudna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att han fastade och lät bli att fasta, bad om nätterna och sov och gifte sig med kvinnor. Sedan sade han:

”Den som vänder min Sunnah ryggen tillhör inte mig.”

Människan skall inte vara för hård. Hon skall vara måttlig. Hon skall inte ta lätt på saker och ting och inte heller överdriva med saker och ting. Hon skall vara måttlig; mellan överdrift och underdrift.