När blir en mamma till en dimoder?

Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Kâfî (3/339)
al-Maktab al-Islâmî, 1408/1988
publicerad
18.12.2006

Om en kvinna får sin bröstmjölk
efter att ha blivit gravid och därefter ammar ett barn fem amningar under
en period som varar mindre än två år, blir hon hans moder.
Detta innebär att hon inte får gifta sig med honom. Dessutom innebär
detta att de får titta på varandra, vara i enrum med varandra
samt att han blir hennes Mahram. Hennes mödrar blir hans mormödrar, hennes
fäder blir hans morfäder, hennes barn blir hans syskon och hennes syskon
blir hans morbröder och mostrar. Han (ta´âlâ) sade:

وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضَاعَةِ

”Den kvinna som har
ammat er eller er disyster.” (4:23)

Detta är ett direkt bevis för att dessa två personer
hör till dem man inte får ingå i ett äktenskap med, och på
så sätt gäller det alla andra. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade
att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Amning förbjuder det stamträdet förbjuder.”

Dessutom rapporterade Ibn ´Abbâs att Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Hamzahs dotter (i betydelse):

”Hon är inte tillåten för mig. Amningen förbjuder
det födseln förbjuder. Hon är min dibroders dotter.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.