När blir det obligatoriskt att offentliggöra en Takfîr på en individ?

Fråga: Måste den lärde underrätta om att en individ är otrogen om hans otro är klar så att man kan hålla sig borta från personen? Var går gränsen för att det skall vara gagnande?

Svar: Om personen som har dömts för avfall har en position bland människorna som de ser upp till och som kallar till sin lära, är det obligatoriskt att varna för honom. Man skall inte vara tyst om honom.

Om han däremot håller sin ondska för sig själv utan att sprida den, råds han och lämnas i fred i och med att han varken sprider något eller utsätter människorna för någon fara. Han skall rådas så att Allâh vägleder honom. Rådgivningen skall ske hemligt mellan honom och rådgivaren.