När bes fyra Raka´ât innan ´Asr?

Fråga: Hadîthen säger:

”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1

Skall de bes innan eller efter böneutropet?

Svar: Om den är autentisk så skall de bes mellan böneutropet och Iqâmah.

1God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/382).