När bes begravningsbön för missfall?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/482)

673 – Jag hörde min fader bli frågad när begravningsbön ska bes för missfall. Han svarade:

När det är minst fyra månader.”

Någon frågade om den ska bes även om fostret inte låter. Han svarade:

Ja.”