När Ashâ´irah flydde Ahl-us-Sunnah

675 – Abû Dja´far ´Abdul-Khâliq bin ´Îsâ

Han var mycket sträv mot Ahl-ul-Bid´a. Han krossade deras falskheter och trampade sönder deras teser. Hans ord rådde alltid över dem och hans följeslagare var ständigt segrande mot Ahl-ul-Bid´a. Ingen satte stopp för dem.

En gång kom al-Qushayrîs son till östra delen av Bagdad och började demonstrera al-Ash´arîs dogm från stolen. Det var första gången den dogmen togs upp offentligt i staden, ty Ashâ´irah var besvärade och krossade av våra kollegor. Abû Dja´far tog mycket illa upp och fördömde honom å det grövsta och krossade innovationens anhängare. Ahl-us-Sunnah växte till sig och deras ord blev allt starkare. De slog tillbaka innovationens anhängare och våra kollegor, sanningens folk, segrade.

Då Allâh (ta´âlâ) hade neutraliserat deras norm och krossat deras uppgång, tog deras ledare illa vid sig och samlade ihop sig för att fly vår stad för Khurâsân.