När är det tillåtet och förbjudet att bryta fastan?

Publicerad: 2010-08-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/110)

 

Det är förbjudet att bryta fastan vid tre tillfällen och föreskrivet vid två tillfällen.

Det är förbjudet när:

• Man vet att solen inte har gått ned.

• Man anar starkt att solen inte har gått ned.

• Man tvivlar huruvida solen har gått ned eller inte utan att komma fram till någon stark aning. Här är solen i princip fortfarande uppe.

Det är tillåtet när:

• Man anar starkt att solen har gått ned.

• Man vet säkert att solen har gått ned genom att ha sett den göra det.