När är det tillåtet att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga: Jag har läst flera av era Fatâwâ i vilka ni uppmanar studenterna till att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh. Vi gjorde det och hade en stor nytta. Däremot såg jag saker och ting hos dem som inte nämns i Qur’ânen och Sunnah. Exempel på dem är:

1 – De bildar en ring, eller flera ringar, i moskén och läser de tio sista kapitlen i Qur’ânen. De gör detta varje gång vi går ut med dem.

2 – De slår vakt om att göra I´tikâf på torsdagarna.

3 – De begränsar sina utflykter vid tre dagar i månaden, fyrtio dagar om året och fyra månader under hela livet.

4 – Efter varje föreläsning har de kollektiv åkallan (Du´â’ Djamâ´î).

Shaykh! Hur skall jag förhålla mig till dessa handlingar som inte nämns i Qur’ânen och Sunnah? Lägg på minnet att denna metodik är svår att ändra på och detta är deras sätt.

Svar: Alla handlingar som du har nämnt är innovationer. Det är inte tillåtet att vara med dem till dess att de håller fast vid metodiken i Qur’ânen och Sunnah och lämnar innovationerna inom tron, talen och handlingarna.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdullâh bin Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh

Bakr Abû Zayd