När är det inte obligatoriskt att omskära sig?

Publicerad: 2008-06-14
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Tuhfat-ul-Mawdûd bi Ahkâm-il-Mawlûd, sid. 206-208

 

Det är inte obligatoriskt att omskäras under följande situationer:

1 – Om pojken föds utan förhud. Liknande fall är inte i behov av omskärelse, ty det som måste omskäras existerar inte. Detta råder det samstämmighet om.

2 – Om barnet är för svagt för att genomgå det, på så sätt att man befarar att det dör eller förblir svagt. Härmed ursäktas barnet, ty handlingen är inte mer än obligatorisk och sålunda faller dess plikt på grund av oförmåga, liksom alla andra förpliktelser.

3 – Om en vuxen man blir muslim och fruktar för sitt liv. Majoriteten anser att han inte är ålagd att omskära sig. Detta har flera av Imâm Ahmads elever rapporterat från honom. Han berättade att al-Hasan hade sagt att det fanns romare, abessinier och perser som blev muslimer på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid utan att bli förhörda om det.

4 – Våra kollegors uppenbara uttalanden tyder på att det endast är tillåtet att inte omskäras om man fruktar döden. I detta fall skall man hindra processen och den anses då inte vara tillåten för honom. I ””Sharh-ul-Hidâyah”” står det:

“”Han skall hindras.””

Det finns många exempel på liknande situationer. Några av dem är att bada med kallt vatten i sträng kyla eller sjukdom, fasta om man är sjuk och befarar döden, straffa en sjukling eller havande kvinna och dylikt. Dessa ursäkter hindrar tillåtelsen i dessa handlingar, på samma sätt som de upphäver dess plikt.

5 – Döden. Samfundet är enat om att det inte är obligatoriskt för den döde att omskäras. Är det rekommenderat? Majoriteten anser det inte heller vara rekommenderat. Några av dem är de fyra Imâmerna.

6 – Ihrâm hindrar inte omskärelse. Detta är Imâm Ahmads åsikt. Han frågades om en Muhrim får omskäras och svarade att det går. Sålunda ansåg han inte omskärelse vara samma sak som att klippa håret och naglarna.