När är det förbjudet att efterlikna de otrogna?

Fråga: Var går gränsen för att man skall anses efterlikna de otrogna?

Svar: Man anses efterlikna den efterliknade om man om utför något som hör till den efterliknades särskilda drag. Att efterlikna de otrogna innebär att en muslim gör något som hör till deras särskilda drag. Men om handlingen i sig är utspridd bland muslimerna och inte särskiljer de otrogna längre, anses det inte vara någon liknelse. Sålunda är det inte förbjudet längre förutom om handlingen i sig skulle vara förbjuden ur en annan synvinkel. Liknande uttalande har författaren till “Fath-ul-Bârî” (10/272) när han sade:

“Det fanns Salaf som föraktade att man klär sig i burnus på grund av att munkar brukade klä sig i dem. Mâlik blev frågad om det och sade: “Det är tillåtet.” Det sades då: “Men de kristna har på sig det.” Då sade han: “Man brukade klä sig i det här också.”

Det hade dock varit bättre om Mâlik bevisade sitt argument med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord när han blev frågad om vad en Muhrim får ha på sig:

“Han skall varken ha på sig skjorta, byxor eller burnus.”