När är det dags att intala den döende att uttala trosbekännelsen?

Fråga: När är det dags att intala den döende att uttala trosbekännelsen?

Svar: Det är dags att intala den döende att uttala trosbekännelsen när han ligger inför döden. Så gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sin farbror Abû Tâlib när han sade till honom:

”Farbror! Säg att det inte finns någon sann gud utom Allâh så att jag kan argumentera för dig med det hos Allâh.”

Hans farbror Abû Tâlib sade dock inte det och dog i egenskapen av en avgudadyrkare – och skydd sökes hos Allâh.

Det är en innovation att intala den döde att uttala trosbekännelsen efter begravningen. Vad som dock är rekommenderat att göra är att praktisera hadîthen hos Abû Dâwûd. Däri rapporterats det hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod vid den begravdes grav och sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”1

Det är dock en grundlös innovation att läsa vid graven och intala den döde att uttala trosbekännelsen vid graven och Allâh vet bättre.

1Abû Dâwûd (3221).