När är det bättre för kvinnan att be i moskén?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (4)

 

Fråga: Är det bättre för kvinnan att förrätta bönen hemma eller i moskén i fall moskén är nära hemmet?

Svar: Det är bättre att hon förrättar bönen i sitt hem. Det enda undantaget är i fall det finns en lektion eller en tillrättavisning i moskén som hon kan dra nytta av. I detta fall blir domen omvänd. I så fall är det bättre för henne att förrätta bönen i moskén.