När är det bättre för kvinnan att be i moskén?

Fråga: Är det bättre för kvinnan att förrätta bönen hemma eller i moskén i fall moskén är nära hemmet?

Svar: Det är bättre att hon förrättar bönen i sitt hem. Det enda undantaget är ifall det finns en lektion eller en tillrättavisning i moskén som hon kan dra nytta av. I detta fall blir domen omvänd. I så fall är det bättre för henne att förrätta bönen i moskén.