När anses pojken äta vanlig mat?

Fråga: Beträffande pojken vars urin behöver bara blötas; är det pojken som klarar av att äta vanlig mat eller lever på vanlig mat?

Svar: Han lever på vanlig mat och behöver inte bröstmjölk. Det är han som anses äta vanlig mat.