När anses man ha fått Iqâmat-ul-Hudjdjah?

Publicerad: 2012-02-22
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (98 B)
Datum: 1416-02-08/1995-07-06
https://www.youtube.com/watch?v=46NV6m0X7h8

 

Jag anser att den för sina handlingar ansvarige personen inte har fått Iqâmat-ul-Hudjdjah förrän han har fått den på ett sätt så att han kan förstå den. Vi vet dock att människornas förståelse varierar. Det finns de som förstår den här texten solklart utan några som helst tvivel. Andra förstår inte den lika klart och kan därtill få tvivel. Den förste har högsta kännedom och kunskap. Den andre har bara början av kunskapen. Det råder dock inga tvivel om att den andre har fått Iqâmat-ul-Hudjdjah. Han har trots allt förstått poängen, även om han inte har den fullkomliga förståelsen som den förste har som Abû Bakr och ´Umar.

Vad gäller den som får reda på en text [ur Qur’ânen och Sunnah] utan att förstå den alls, som utlänningen som inte kan arabiska och inte förstår texten, råder det inga tvivel om att han inte har fått Iqâmat-ul-Hudjdjah. Beviset för det är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء

”Vi har aldrig sänt ett sändebud som inte talade samma språk som det folk [till vilket han sändes], så att han klart kunde lägga fram [sitt budskap] för dem. Men Allâh vilseleder den Han vill och Han vägleder den Han vill.”1

Det vill säga efter detta klargörande på språket som de förstår. Han vilseleder den Han vill så att han inte accepterar det och Han vägleder den Han vill så att han accepterar det.

Vad finns det för nytta av att läsa Qur’ânen på arabiska för en utlänning när han inte förstår den? Om en utlänning hade kommit till dig nu och predikat för dig i fem timmar på sitt språk som du inte förstår, skulle du inte ha förstått något. Detsamma gäller utlänningen i förhållande till arabiskan.

Jag anser som sagt att man måste få reda på sanningen och förstå dess betydelse på ett sätt som klargör sanningen. Vad gäller Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

”Denna Qur’ân har uppenbarats för mig för att jag med den skall varna er och alla som nås av den.”2

råder det inga tvivel om att Qur’ânen har uppenbarats med formulering och betydelse. Versen betyder den som nås av dess formulering och betydelse eller den som talar det här språket och får Iqâmat-ul-Hudjdjah så fort de hör Qur’ânen. Denna åsikt bevisas av de specifika bevisen och de allmänna som Allâhs ord:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”3

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”4

Det är allmänt känt att den som inte förstår betydelsen inte heller klarar av att acceptera den. Men den som får reda på att Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sänts och att hans religion har avskaffat alla andra religioner, måste forska kring den. Det finns risk att personen slarvar med forskningen. I detta fall ursäktas han inte i och med att han är slarvig.

1 14:4

2 6:19

3 2:286

4 64:16