När anses en färd vara resa?

Fråga: När anses en färd vara resa?

Svar: Vissa lärde anser att en resa är minst 81-83 km lång. Andra utgår från traditionen; det som traditionellt sett anses vara resa, om än en kort sådan, är resa och inte annars. Den åsikten valde Shaykh–ul–Islâm Ibn Taymiyyah och är mer korrekt sett till beviset. Dock är den svår att implementera då människor definierar en resa på olika sätt. Samtidigt är det tydligare att begränsa en resa vid ett visst avstånd. Det är inga problem när färden uppfyller en resas krav ur såväl avståndets som traditionens perspektiv, men om de skiljer sig åt handlar människan utmed det säkra.