När Allâh ropade på Mûsâ

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 201-203

Alltså är Qur’ânen Allâhs tal, och den som säger att den är skapad är otrogen och utesluten ur religionen. Så lyder Salafs dogm.

Dessvärre delar Mu´tazilah den läran.

Ashâ´irah försöker gå någon medelväg och påstår att Allâhs tal är en essensegenskap som upprätthålls av Hans essens och saknar både bokstäver och ljud. De menar att den Qur’ân som vi har tillgång till inte är Allâhs tal och att det vi har tillgång till idag är skapat. Vissa Ashâ´irah kan till och med konkretisera att Qur’ânen är skapad. Vi ber Allâh skydda oss mot villfarelse och prövning.

Qur’ânen är alltså Allâhs tal, vilket många texter bevisar. Allâh talar när Han vill och om Han vill:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”2

Observera hur Allâh understryker talet med roten:

تَكْلِيمًا

”… ett verkligt tal.”

När Allâh understryker talet med dess rot, hävs alla metaforer och provokationer:

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

”Och när din Herre kallade Mûsâ till Sig: ”Gå till det orättfärdiga folket.”3

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

”Den Dagen skall Han kalla fram dem och fråga: ”Var är nu Mina partners som ni påstod?”4

Inga rop och kall utan tal och röst. Alla dessa bevis beljuger folk som säger att Qur’ânen är skapad eller tolkar Allâhs tal osunt. Resonemanget bakom deras tolkning och att deras syfte är att frikänna Allâh brister är bara tomt prat. De påstår att de vill frikänna Allâh Hans resning, nedstigning, ankomst och tal – är det frikännelse? Det är dementi av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och Hans tal.

136:82

24:164

326:10

428:62