När Allâh inte vill tala

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 312

Abû Tha´labah al-Khushanî Djurthûm bin Nâshir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har förpliktigat plikter, så försumma inte dem. Och Han har lagt ut gränser, så överträd inte dem. Och Han har förbjudit saker, så gör inte dem. Av nåd mot er, och inte av glömska, har Han också förtigit saker, så forska inte kring dem.”1

Denna hadith beskriver Allâh (´azza wa djall) med förtigan, vilket hör till Hans (´azza wa djall) fullkomlighet. Ty Han talar när Han vill, och när Han inte vill, ja, då talar Han inte.

1ad-Dâraqutnî (4/185). God enligt an-Nawawî i ”al-Arba´ûn an-Nawawiyyah” (30).