När Allâh hotade profeterna

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 51-53

Vi är precis som folk var förr i världen. Måhända ser vi människor som dyrkar och gör goda handlingar samtidigt som de utelämnar grunden. Är det möjligt att luras av dem och säga att de är dyrkare – hur skulle de kunna vara vilsna? Svaret klargörs i att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde sin kallelse med monoteism. Han inledde det med trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud. Ni kan inte finna en sura utan det ämnet. Det finns knappt en vers som uppenbarades i Makkah utan att den tar upp ämnet, förbjuder avguderi och klarlägger avgudadyrkarnas villfarelse och deras slutgilitga destination i de båda liven. Allâh (´azza wa djall) hotade alla profeter när Han sade:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”1

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”2

Oavsett vilken människa som avgudar något med Allâh förlorar hon alla sina handlingar. Finns det någon som är bättre än Allâhs slav och sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Nej, ingen är bättre än Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De mest beslutsamma profeterna var Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ, ´Îsâ och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Den bäste av dem är vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom räkenskapen sker först efter hans medling, inträdet i paradiset sker först efter hans medling och han och hans samfund är de första som inträder i paradiset – må Allâh hylla och freda honom. Trots det säger Allâh (ta´âlâ):

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”

139:65

26:88