När Allâh älskar en människa

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Den Nåderike skall låta kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv.”1

Mudjâhid sade:

Allâh älskar dem och låter Sina troende slavar älska dem.”

Abûl-Hasan ´Abdur-Rahmân bin Muhammad ad-Dawâdî underrättade oss: Abûl-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Mûsâ bin as-Salt underrättade oss: Abû Ishâq Ibrâhîm bin ´Abdis-Samad al-Hâshimî underrättade oss: Abû Mus´ab underrättade oss, från Mâlik, från Suhayl bin Abî Sâlih, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (´alayhis-salâtu was-salâm) sade:

”När Allâh älskar en slav ropar Han på Djibrîl: ”Allâh älskar den och den. Älska därför du honom.” Då älskar Djibrîl honom. Därefter ropar Djibrîl i himlen: ”Allâh älskar den och den. Älska därför ni honom.” Då älskar himlens befolkning honom och han blir accepterad på jorden. Och när Han hatar en slav…”

Mâlik sade:

”Jag förmodar att han sade motsvarande om hatet.”

119:96