När alla vill kalla till bön

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Fath-ul-Bârî (5/277)

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî sade:

Jag frågade Ahmad om en grupp människor där alla vill kalla till bön. Han svarade: ”De får dra lott om det.”

Ahmad sade: Hushaym berättade för oss, från Ibn Shubrumah som berättade:

På Qâdisiyyah-dagen ville alla kalla till bön varvid Sa´d lät dem dra lott om det.”