När alla moskéer på ön innehåller gravar

Fråga: Jag har en släkting som reste till en ön utomlands. Han kom till tre moskéer för att be fredagsbönen, men varje moské innehöll en grav. Följaktligen bad han Dhuhr hemma. Var det rätt gjort?

Svar: Det var rätt gjort om gravarna var inuti moskéerna. Be inte i en moské som är byggd på en grav. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd bönen vid gravarna och att gravarna tas till böneplatser. Förbud tyder på ogiltighet. Du gjorde rätt. Be Dhuhr istället. Men om graven är separerad från och utanför moskén, så påverkas inte bönen.