När åligger det en person att svara på en fråga?

Fråga: När åligger det en person att svara på en fråga?

Svar: När han har kunskap. Han svarar när han har kunskap. Om han inte har kunskap får han säga att han inte vet.

Fråga: Får en student tiga om han blir frågad om han fruktar för sig själv och vill bli kunnigare först?

Svar: Han skall som sagt svara på frågan om han har kunskap om den. Den som inte har kunskap säger att han inte vet. Allâh har inte ålagt honom det.