När Ahmads mjukhet försvann

at-Tabarânî berättade: ´Abdullâh bin Ahmad berättade för oss: Abû Ma´mar al-Qatî´î berättade för mig:

”När vi fördes till makthavarens palats under prövningen och Ahmad (som för övrigt var en mjuk man) såg hur folket gav med sig, svullnade hans pulsådror och hans ögon blev röda. Hans mjukhet hade försvunnit, han hade blivit arg för Allâhs sak. Jag sade: ”Gläd dig! Ibn Fudhayl berättade för oss, från al-Walîd bin ´Abdillâh bin Djumay´, från Abû Salamah som sade: ”Det fanns följeslagare som, när de besvärades för religionens sak, fick ögon som galningar.”