När Ahmad blev arg

1697 – Jag sade till Ahmad:

Är personen som säger att Qur’ânen är skapad otrogen?” Han svarade: ”Jag säger att han är otrogen.”

1698 – Ahmad berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”1

”Han är ovanför tronen och ingenting undkommer Hans kunskap.”

1699 – Ahmad berättade för oss: Suraydj bin an-Nu´mân berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ berättade för mig: Mâlik sade:

Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt – inget undkommer den.”

1700 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som hade sagt något om Beskådningen. Ahmad blev arg och sade:

Den som säger att Allâh inte ska beskådas är otrogen.”

158:7