När Ahl-us-Sunnah säger något

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 33-34

När Ahl-us-Sunnah säger att något är avguderi, otro, orätt eller synd, uttalar de sig bara utifrån bevis. När Ahl-us-Sunnah säger att det är avguderi att åkalla någon annan än Allâh, vittnar Qur’ânen och Sunnah om detsamma. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå de otrogna väl.”1

Allâh kallade utövaren för ”otrogen”. at-Tirmidhî återberättade an-Nu´mân bin Bashîr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tillbedjan är dyrkan.”

Därefter läste han upp Hans (ta´âlâ) ord:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Er Herre säger:”Be till Mig, så skall Jag besvara er. De som håller sig för goda för att dyrka Mig skall gå med böjt huvud in i Helvetet.”2

Detsamma gäller avguderi. Ahl-us-Sunnah står vid bevisen. Därtill skiljer de på större avguderi och mindre avguderi, större otro och mindre otro, större dogmatiskt hyckleri och mindre praktiskt hyckleri.

123:117

240:60