När accepteras och förkastas de samtidas förtal av varandra? 3

Fråga: Måhända någon säger att de lärdas avvisning av at-Tahhân hör till de samtidas förtal av varandra. Stämmer det? Vilken regel har Hadîth-terminologis lärda för de samtidas förtal av varandra?

Svar: De samtidas förtal av varandra avslås om man vet att osämjan mellan dem är baserad på en drift eller en världslig fråga. Annars utgör merparten av kritik och beröm de samtida emellan. Det bevisar bekräftelsen bäst. När Yahyâ bin Ma´în kritiserar en person vet man att han inte kritiserar en efterföljare, Tâbi´î, eftersom han aldrig upplevde efterföljarna. Istället tittar han på personens hadîther som han återberättar och ser hur han skiljer sig från de pålitliga återberättarna. Följaktligen kritiserar han honom. Det är alltså inte alltid som de samtidas förtal av varandra avslås.

Faktum är att de samtidas förtal av varandra är accepterat så länge man inte vet att det är grundat på en världslig, kunskapsbaserad eller liknande rivalitet eller en fientlighet. I så fall får man ta det lugnt. Det sade exempelvis Hâfidh adh-Dhahabî om osämjan mellan Abû Nu´aym och Ibn Mandah, Ibn Hibbân och hans samtida som han förtalade och andra lärda som förtalade sina samtida på grund av rivalitet.