Namngivandet av missfallet

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ ´alâ Zâd-il-Mustaqni´ (5/374)
Mu’assasah Âsâm, 1416/1995
publicerad
26.04.2008

De lärda säger att missfallet skall namnges. I och med att
missfallet kommer att uppstå på Domedagen måste det
ha ett namn, eftersom människorna kommer att tillropas efter sina och
sina fäders namn. Sålunda skall det namnges så att det kan
tillropas på Domedagen.

Om man inte känner till missfallets
kön, säger de lärda att man ger det ett namn som passar såväl pojkar
som flickor. Exempel på dessa namn är ”Hibatullâh”, ”´Atiyyatullâh”
och ”Nahlatullâh”.