Namnger sin son till Dâniyâl

Fråga: Får en muslim namnge sin son till Dâniyâl, efter profeten Dâniyâl?

Svar: Jag känner inte till något förbud i det. Det är en profets namn.