Namnger djur efter profeter

Fråga: Vissa namnger sina hästar efter profeter. Är det tillåtet att kalla sin häst för exempelvis för ”Nûh”?

Svar: Skall han namnge ett djur efter en profet? Det är inte tillåtet. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet.