Namnet ”Muhammad” nämns inte i Bibeln

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 75

Herren (subhânah) har sagt att Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämns i deras skrifter. Det betyder att han, hans egenskaper, land och drag nämns däri. Han har inte sagt att hans arabiska namn uttryckligen nämns i Tora och Evangeliet. Detta förekommer i de båda skrifterna, vilket vi kommer att nämna ord för ord – om Allâh vill. Det väger tyngre än bara benämningen av hans namn. Även andra kan ha det namnet och då uteblir urskiljningen. Det finns inte en person som har det namnet och vill vara den omnämnde, utan att han också kommer att handla utmed det. Endast ett namn bidrar varken med klargörande, igenkännande eller vägledning. Så är däremot inte fallet om hans drag, egenskaper, kännetecken, kall, samfunds egenskaper, tid och annat nämns. Det framhäver honom specifikt, urskiljer honom och begränsar egenskaperna endast till honom. Denna mängd förekommer i Tora, Evangeliet och andra profetior som besitts av judarna och de kristna.