Nämner avfallets domar för den otrogne som kallas till islam

Fråga: Är det tillåtet för personen som kallar en otrogen till islam att förklara avfallets domar för honom?

Svar: Det är inte tillåtet för honom att ta upp avfallets domar med honom. Det går emot kallet. Han skall nämna exempelvis belöningen som islam medför, att muslimen undkommer helvetet och att Allâh gör honom till de fromma.

Att han nämner för honom avfallets domar betyder att vi kommer att döda dig om du avfaller efter att ha konverterat till islam. Det är inte tillåtet eftersom det skrämmer iväg folk från islam.