Nämner Allâhs namn innan ingång i WC

Det finns bevis för att det är föreskrivet att nämna Allâhs namn i samband med inträde i avträde. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skylningen mellan djinnernas ögon och människornas privata delar är att när någon av er inträder ett avträde säger:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

Rapporterad av at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah. at-Tirmidhî sade att den är svag medan Mughlatây lutade åt dess autenticitet, vilket al-Munâwî sade. Den har även rapporterats av at-Tabarânî via två vägar från Anas. Hadîthen är minst sagt god. Jag har nämnt hadîthens källor och klassificering och klargjort vad som är till dess fördel och nackdel i ”al-Irwâ’”1.

Håll också fast vid din kännedom att ingen hadîth säger att man skall nämna Allâhs namn högt i det här sammanhanget, vilket författaren nämnde. Tänk på det.

150.